Dział Ewaluacji i Statystyki oraz Biblioteka Naukowa

Dział Ewaluacji i Statystyki oraz Biblioteka Naukowa

Kontakt

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Kierownik

Lilianna Kozłowska

Sekretariat

Specjalista ds. bibliografii i bibliometri

Małgorzata Ciechanowska

Specjalista

Daniel Podgórski

Zespół konferencyjny

Referent

Dariusz Dzik

Referent

Tomasz Głowacki

Zadania działu

 • Prowadzenie i aktualizacja bazy bibliograficznej publikacji pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii
 • Sporządzanie zestawień oraz rankingów dorobku naukowego pracowników w oparciu o bazę bibliograficzną
 • Sporządzanie analiz bibliometrycznych dorobku naukowego pracowników do procedur awansowych, konkursowych oraz na potrzeby projektów badawczych procedur krajowych i zagranicznych
 • Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia okresowej oceny pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych
 • Przygotowanie rankingu publikacji pracowników do nagród Dyrektora za działalność naukową Przygotowanie rankingu publikacji pracowników do nagród Dyrektora za działalność naukową
 • Aktualizacja i weryfikacja bazy POL-on, moduł Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów bibliotecznych; Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w systemie bibliotecznym
 • Obsługa prenumeraty czasopism w wersji papierowej i elektronicznej
 • Obsługa użytkowników w zakresie informacji naukowej – kwerendy z medycznych baz danych, realizacja zamówień
 • Obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych wyjazdów w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych
 • Udzielanie informacji o zasadach kalkulowania wyjazdów za granicę; Koordynowanie wyjazdów w ramach „stażu młodego badacza”