Specjalizacje dla fizjoterapeutów

Narodowy Instytut Kardiologii uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami, należy składać w terminie od 30 kwietnia do 30 maja 2018 r. w Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście B, pok. 268 (osobiście lub przesłać pocztą).

Wszystkie informacje dotyczące wniosku i niezbędnych załączników znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone po dniu 1 lipca 2018 r. na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składanie dokumentów

Osoby które zakwalifikowały się do szkolenia specjalizacyjnego proszone są o składanie dokumentów w Klinice Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii (dr hab. E. Smolis-Bąk) ul. Alpejska 42 w dniach 21.08- 10.09.2018 (poniedziałek- piątek godz.8.00-14.30)