Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy

Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia
Kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca

Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii

Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

Konsultant Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii

Konsultant Krajowy w dziedzinie hipertensjologii

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Naczyniowej

Prof.dr hab. n. med. Piotr Szopiński

Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej