Odwiedziny chorych

Czas odwiedzin

Pacjentów przebywających w klinikach i oddziałach Instytutu można odwiedzać we wszystkie dni tygodnia. Zalecane godziny odwiedzin:

 • 15:00 - 19:00 w dni powszednie
 • 12:00 - 19:00 w soboty, niedziele i święta

Odwiedziny chorych po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem prowadzącym:

 • Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej odbywają się codziennie. Zalecane godziny odwiedzin: 12:00 - 18:00
 • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywają się codziennie. Zalecane godziny odwiedzin: 15:00 - 19:00

Zasady odwiedzin

 • Osoby z objawami infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki , bólu gardła, biegunki) nie powinny odwiedzać pacjentów w Nikard.
 • Kierownik kliniki/oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego w pozostałych godzinach.
 • W czasie odwiedzin, u jednego pacjenta może przebywać 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach -2 osoby.
 • W wyjątkowych przypadkach czas wizyt może być ograniczony przez personel medyczny.
 • W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych może czasowo ograniczyć prawo do odwiedzin chorych przez osoby z zewnątrz.
 • Na terenie szpitala konieczne jest stosowanie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
 • Po wejściu do Instytutu odwiedzający ma obowiązek odkażenia rąk.
 • Osoby odwiedzające swoich bliskich muszą również pamiętać o częstej dezynfekcji rąk, w trakcie pobytu w Instytucie jak i po odwiedzinach.

Powyższe zasady mają na celu ograniczenie potencjalnej transmisji chorób zakaźnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu naszych pacjentów.

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego,obowiązujące podczas odwiedzin pacjentów (PDF)267.42 KB