Programy UE

Simulation Modeling of coronary ARTery disease: a tool for clinical decision support - SMARTool

The Grant Agreement N° 689068, H2020, UE
Kierownik projektu: Dr hab. n.med. Anna Teresińska, prof. nadzw.IK

Comparative Effectiveness Research to Assess the use of Primary ProphylacTic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe

Grant w ramach 7.Programu Ramowego UE(FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1)
Kierownik projektu: Dr hab. n. med. Maciej Sterliński

Defekty genów cyklu kwasów trójkarboksylowych (Krebsa) w karcynogenezie

Grant w ramach 6.Programu Ramowego UE kontrakt: LSHC-CT-2005-518200
Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Europejski sondaż kompetencji zdrowotnych (HLS-EU)

Grant z Executive Agency for Health and Consumers (IK Partnerem stowarzyszonym z umową finansową)
Kierownik projektu: Dr n. hum. Zofia Słońska