Leczenie szpitalne

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy udziela świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie hospitalizacji kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Hospitalizacje

Hospitalizacje odbywają się w lokalizacji ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu hospitalizacji w poszczególnych klinikach i oddziałach Instytutu są udzielane przez sekretariaty tych klinik.

Skierowanie

Konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących. Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć dokument tożsamości oraz wyniki ostatnich badań potwierdzających rozpoznanie.

Dokładne informacje na temat badań i zasad przyjmowania można uzyskać w rejestracji.

Wymagane dokumenty przyjęcia do Instytutu

Planując wizytę w Instytucie (leczenie ambulatoryjne i szpitalne) - należy pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich niezbędnych dokumentów:

  • dowodu osobistego/dowodu tożsamości dostępnego w aplikacji mobywatel / paszportu
  • skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wyników badań diagnostycznych i konsultacji potwierdzających rozpoznanie,
  • przed planowanym leczeniem inwazyjnym (operacje kardiochirurgiczne, zabiegi kardiologii interwencyjnej) wskazane jest wykonanie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.