Certyfikaty jakości

Certyfikat ISO

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie otrzymał akredytację Ministra Zdrowia.

Akredytacja przyznawana jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej.

Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, potwierdzający uzyskanie przez Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych pozytywnego wyniku w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2020.