Zrealizowane Inwestycje

Kliknij aby przejść do: Wymiana podłogi

Wymiana podłogi

Dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - dokonał wymiany podłogi na wykładzinę antybakteryjną w ciągach komunikacyjnych na parterze budynków od H2 do H5 oraz w ciągu komunikacyjnym Izby Przyjęć.

Kliknij aby przejść do: Nowa pracownia elektrofizjologii II Kliniki Choroby Wieńcowej

Nowa pracownia elektrofizjologii II Kliniki Choroby Wieńcowej

W Instytucie Kardiologii otwarto nową pracownię elektrofizjologii Oddziału Zaburzeń Rytmu II Kliniki Choroby Wieńcowej.

Kliknij aby przejść do: Pracownia hemodynamiki Instytutu Kardiologii z nowym aparatem angiokardiograficznym

Pracownia hemodynamiki Instytutu Kardiologii z nowym aparatem angiokardiograficznym

Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii została zmodernizowana i wyposażona w nowy angiograf. Zakup nowego sprzętu połączony był z koniecznością przeprowadzenia remontu pracowni. Instytut Kardiologii jest wiodącym ośrodkiem kardiologii interwencyjnej w Polsce.

Kliknij aby przejść do: Najnowszej generacji, dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy

Najnowszej generacji, dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy

W 2015 r. Pracownia Tomografii Komputerowej IK została wyposażona w najnowszej generacji, dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy. Pracownia funkcjonuje w Instytucie Kardiologii od 2008 r.

Kliknij aby przejść do: Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

W 2015 r. Pracownia Rezonansu Magnetycznego IK wyposażona została w nowoczesny aparat o indukcji pola1,5 T z najnowszą platformą oprogramowania. Pracownia wykonuje pełny zakres badań ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej diagnostyki MR układu sercowo - naczyniowego.

Kliknij aby przejść do: Gammakamera Symbia Intevo Excel

Gammakamera Symbia Intevo Excel

W 2015 r. Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej wyposażona została w gammakamerę Symbia Intevo Excel. Jest to cyfrowa gammakamera SPECT o dużym polu widzenia, sprzężona z 2 warstwowym aparatem CT.

Kliknij aby przejść do: Zintegrowany system najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych

Zintegrowany system najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych

Instytut Kardiologii dysponuje zintegrowanym systemem najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych, w tym przezprzełykowych, zlokalizowanych w klinikach, ambulatoriach, na salach operacyjnych, pooperacyjnych, sali hybrydowej.

Kliknij aby przejść do: Sala intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej

Sala intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej

Dobiegł końca remont i modernizacja jednej z sal chorych w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej dla potrzeb intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej.

Kliknij aby przejść do: Nowa lokalizacja Poradni Transplantologicznej

Nowa lokalizacja Poradni Transplantologicznej

Poradnia Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii została przeniesiona do nowej lokalizacji, w wyremontowanej w 2014 r. części budynku Instytutu. Poradnia sprawuje opiekę nad pacjentami po przeszczepie serca oraz oczekującymi na przeszczep.

Kliknij aby przejść do: Nowe pomieszczenia Pracowni Immunologii oraz Pracowni Biologii Molekularnej

Nowe pomieszczenia Pracowni Immunologii oraz Pracowni Biologii Molekularnej

Dwie pracownie Instytutu Kardiologii: Pracownia Biologii Molekularnej oraz Pracownia Immunologii zostały przeniesione do nowych pomieszczeń w przebudowanej części istniejącego budynku (tzw. Blok D).

Kliknij aby przejść do: Nowa lokalizacja Ośrodka Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego

Nowa lokalizacja Ośrodka Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego

Ośrodek Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, który funkcjonuje od 1.01.2010 r. został przeniesiony do nowej lokalizacji. Pomieszczenia prezentują się bardzo nowocześnie.

Kliknij aby przejść do: Hybrydowa sala operacyjna

Hybrydowa sala operacyjna

W Instytucie Kardiologii została uruchomiona nowoczesna, w pełni wyposażona hybrydowa sala operacyjna. Sala hybrydowa jest platformą współpracy kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów.