Zrealizowane projekty

Badanie WAW-KARD

Instytut Kardiologii przeprowadził badanie stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Warszawy pod kątem zagrożenia chorobami układu krążenia. Warszawskie Badanie Stanu Zdrowia Populacji (WAW-KARD) jest wspólną inicjatywą Instytutu oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ze względu na swoją rangę, zostało objęte patronatem Sekcji Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Program POLKARD - Media "Pamiętaj o sercu"

Program POLKARD MEDIA, później przemianowany na "Pamiętaj o Sercu" (Mind Your Heart), został uruchomiony pod koniec roku 2003. Jego inicjatorami i zarazem koordynatorami byli: prof. dr hab. Wojciech Drygas oraz dr n. hum. Zofia Słońska, którzy działali w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie, oraz prof. dr hab. Adam Torbicki, reprezentujący Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK).