Podyplomowe szkolenia

Zakończenie projektu pt. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”

Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”. Projekt realizowany był w okresie 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

Podyplomowe szkolenia z zakresu kardiologii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

W ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, zapraszaliśmy do bezpłatnego udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenia były organizowane i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.