Zasady postępowania z klientami zewnętrznymi

Informujemy, że w celu zapewnienia przejrzystości podejmowanych kontaktów z klientami zewnętrznymi i właściwego ich dokumentowania przez pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii zostały określone zasady oraz szczegółowy sposób postępowania.

Wyżej wymienione wytyczne zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii nr 35 z 14.08.2014 w sprawie stosowania wytycznych Ministra Zdrowia dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych.

Prosimy o dołączanie do załącznika nr 2 pełnomocnictw do reprezentowania firmy.

Zarządzenie nr 35 (PDF)312.10 KB

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35 (PDF)138.37 KB