Studenckie Koło Naukowe "Rytm Serca"

Studenckie Koło Naukowe "Rytm Serca"

Kontakt

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Przewodniczący

Krzysztof Dubowski

Opiekun koła

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka

Studenckie Koło Naukowe Rytm Serca przy Klinice Wad Wrodzonych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii powstało 08.12.2011 z inicjatywy Prof. Elżbiety Katarzyny Biernackiej i studentów V roku WUM. Od tego czasu studenci skupieni w kole aktywnie uczestniczą w tworzeniu prac naukowych w NIK. Prace członków koła są publikowane w czasopismach z IF a także prezentowane na międzynarodowych konferencjach w Europie.

Podczas spotkań koła oraz w swoich pracach członkowie SKN skupiają się na zaburzenia rytmu serca o podłożu genetycznym, wadach wrodzonych serca, kardiologii sportowej (m.in. zespół LQT, arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, zespół Andersen-Tawil, zespół Ebsteina, zespół Fallota, przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej, PFO)

Spotkania koła odbywają się co dwa tygodnie, w środy o godzinie 15.
Składają się z wykładu eksperta, dyskusji oraz 15 minutowego referatu studentów.

Spotkania Studenckiego Koła Naukowego w roku akademickim 2012/2013:

 • 05.2014. EKG w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory- prof. nadzw. Katarzyna Biernacka, Opis przypadku: zamkniecie PFO u chorej z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory, wszczepionym kardiowerterem defibrylatrem i powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi - Dr Olgierd Woźniak
 • 05.2014. OZW - Prof. Adam Witkowski, PFO - Michalina Jagodzińska
 • 04.2014. Zespół Eisenmengera - dr n. med. Beata Kuśmierczyk- Droszcz, Zespół wczesnej repolaryzacji - Olga Jarczewska
 • 04.2014 Leczenie operacyjne wrodzonych wad drogi odpływu lewej komory - Prof. nadzw. Mariusz Kuśmierczyk, Testy prowokacyjne w zespole wydłużonego QT - Aneta Fronczak
 • 03.2014 QT u sportowców - Prof. Rafał Baranowski, Sympatektomia lewostronna serca- Anna Juchnicka
 • 03.2014 Ciąża u pacjentek z TGA- dr n. med. Ewa Kowalik, Zaburzenia rytmu w wadach wrodzonych serca - Katarzyna Dobrowiecka
 • 02.2014 Diagnostyka obrazowa wrodzonych wad serca - metody radiologiczne - dr n. med. Ilona Michałowska, Nieprawidłowy spływ żył płucnych - Krzysztof Dubowski
 • 02.2014 Zaburzenia rytmu u kobiet - Prof. nadzw. Biernacka, Omówienie pracy prezentowanej na ESC 2013 - Aneta Fronczak
 • 01.2014 Niedomykalność mitralna - Prof. Piotr Hoffman, Przypadki zespołu Andersen-Tawila - Michalina Jagodzińska
 • 12.2013 Operacja Fontana - Dr n. med. Justyna Rybicka, Koarktacja aorty - Krzysztof Dubowski
 • 11.2013 Współczesna angiografia cyfrowa - Dr n. med. Łukasz Kalińczuk, CPVT - Anna Juchnicka
 • 10.2013 Komórkowa gospodarka wapniowa w patogenezie zaburzeń rytmu serca - Dr hab. n.med. Urszula Mackiewicz, Ciąża i poród u kobiet z wadami serca - Michalina Jagodzińska

Tematy spotkań w 2014 r.:

 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Dangel: Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych serca
  Michalina Jagodzińska: Andersen Tawil Syndrome
 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Biernacka: Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
  Aneta Fronczak: Obrazowanie aktywności współczulnej serca ? MIBG
 • Dr Maksymilian Opolski: Anomalie tętnic wieńcowych
  Paweł Koczara: Zespół Ebsteina
 • Dr hab. n. med. Maciej Sterliński
  Czy elektrofizjolog leczy tylko zaburzenia rytmu serca? Terapia resynchronizująca.
  Adam Tworek i Jacek Lipa : Tetralogia Fallota

Publikacje:

 • Magdalena Kumor, Elżbieta K. Biernacka, Marcin Demkow, Marek Konka, Anna E. Płatek, Michalina Jagodzińska, Piotr Hoffman Migraine side effect and stroke recurrence in late follow-up after transcatheter patent foramen ovale closure as secondary prevention of cryptogenic thromboembolism. Postep Kardiol Inter 2014; 10, 3 (37): 155?160
 • Piotrowicz E, Biernacka EK, Mazgaj M, Fronczak A, Demkow M, Ruzyllo W, Kowalski M, Spiewak M, Hoffman P, Piotrowski W, Piotrowicz R.: Electrocardiographic characteristics of the right ventricle following hemodynamic improvement after percutaneous pulmonary valve implantation, one year follow-up. J Electrocardiol. 2014; 47(5): 612-7. (IF=1.363; MNiSW=15)
 • Piotr Kukla, Elżbieta Katarzyna Biernacka, Adrian Baranchuk, Marek Jastrzębski, Michalina Jagodzińska, Electrocardiogram in Andersen-Tawil Syndrome. New Electrocardiographic Criteria for Diagnosis of Type-1 Andersen-Tawil Syndrome, Current Cardiology Reviews, 2014 IF= 0,0
 • A. Fronczak, A. Jasińska, EK. Biernacka Expanded indications for transcatheter renal denervation Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 3/2013 IF= 0,162

Referaty na konferencjach:

 • Michalina Jagodzińska, Evaluation of penetration and expression of mutation in KCNJ2 gene among relatives I° of four patients with Andersen-Tawil Syndrome; 24rd European Students' Conference Berlin 2013
 • Fronczak, M. Mazgaj, E. Piotrowicz, EK. Biernacka, M. Demkow, W. Ruzyllo, M. Kowalski, M. Spiewak, P. Hoffman, R. Piotrowicz Electrical remodeling of the right ventricle following hemodynamic improvement after percutaneous pulmonary valve implantation, one year follow up, ESC 2013 Congress Amsterdam
 • K. Poslednik, O. Wozniak, M. Konka, EK Biernacka, Tricuspid regurgitation after ICD implantation in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC), ESC 2014 Congress Barcelona
 • M. Jagodzinska, EK. Biernacka, P. Kukla, C. Hasdemir, R. Gajda, J. Poninska, C. Antzelevitch, M. Szperl, R. Ploski, P. Hoffman Andersen-Tawil syndrome - symptomatology and prognosis in seven affected families ESC 2014 Congress Barcelona
 • "Migraine Side effect" after PFO closure as secondary prevention of stroke or TIA;
  Magdalena Kumor, Michalina Jagodzińska, Anna Płatek, ESC Congress 2012 , Munich
 • PFO percutaneous closure as a secondary prevention of ischemic stroke ? safe and effective in long term follow-up, Michalina Jagodzińska, 23 European Student Conference, Berlin 2012.
 • Jak rozpoznać wydłużenie QT u nastolatka uprawiającego sport- czy jedno badanie EKG wystarczy? Mazgaj M, Fronczak A, Biernacka EK, Baranowski R, XIX Konferencja Szkoleniowa i XV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 27 lutego - 2 marca 2013 roku, Kościelisko
 • Wpływ zabiegu przeznaczyniowego wszczepienia zastawki płucnej u pacjentów z wrodzoną wadą zastawki tętnicy płucnej na wybrane wskaźniki elektrokardiograficzne a obserwacja roczna. Aneta Fronczak, Magdalena Mazgaj, XIX Konferencja Szkoleniowa i XV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 27 lutego - 2 marca 2013 roku, Kościelisko
 • Zespół Andersen-Tawil- przypadki kliniczne- wykład, Michalina Jagodzińska, XIX Konferencja Szkoleniowa i XV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 27 lutego - 2 marca 2013 roku, Kościelisko
 • Right ventricular damage in young athletes with arrhythmia, K. Fejfer, EK. Biernacka, M. Kolodziej, P. Hoffman, R. Baranowski, M. Konka, L. Malek; EuroPRevent, Congress of European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Rzym, 18-20 maja 2013

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie w środy o godz. 15.00 w Narodowym Instytucie Kardiologii

Program spotkania:

 • Wykład pracownika Narodowego Instytutu Kardiologii (30 min)
 • Referat studenta (15 min)
 • Dyskusja (15 min)

Tematy Wykładów:

 • Genetyczne podłoże zaburzeń rytmu serca
 • Genetyczne podłoże arytmogennej kardiomiopatii prawej komory
 • Zespół wydłużonego odstępu QT
 • Zespół Jervella i Lange-Nielsena
 • Zespół Brugadów
 • Katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy
 • Kardiologia sportowa
 • Nagły zgon u sportowców
 • Zaburzenia rytmu u sportowców
 • Wady serca a sport
 • Wady wrodzone serca
 • Zaburzenia rytmu serca u chorych z wadami wrodzonymi serca
 • Przetrwały otwór owalny
 • Zespół Fallota
 • Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej ? nowatorskie zabiegi w Instytucie Kardiologii

Tematy Planowanych Prac Naukowych

 • Zespół Jervella i Lange-Nielsena w populacji polskiej
 • Badania genetyczne w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory
 • Zaburzenia rytmu u sportowców
 • Badania genetyczne i kliniczne w katecholaminergicznym częstoskurczu komorowym
 • Zespół wydłużonego QT - badania genetyczne
 • Prewencja pierwotna nagłego zgonu po zawale serca
 • Zaburzenia rytmu u chorych z wadami wrodzonymi serca
 • Wrodzone wady zastawki trójdzielnej
 • Obserwacje odległe chorych po przeznaczyniowym wszczepieniu zastawki biologicznej w pozycji płucnej
 • Wyniki leczenia interwencyjnego po 60-ym roku życia u chorych z ASDII
 • Obserwacje odległe chorych po przeznaczyniowym zamknięciu PFO

Zajęcia Praktyczne

 • Możliwość odbywania dyżurów towarzyszących
 • Obserwacja zabiegów przeznaczyniowych (zamknięcie ASD, PDA, wszczepienia zastawki płucnej, plastyki balonowej zastawki płucnej), ablacji elektrycznych oraz operacji wad wrodzonych serca
 • Nazwa Koła Naukowego: Studenckie Koło Naukowe "Rytm Serca" przy Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.
 • Siedziba Koła Naukowego: Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Adres: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; Dane osoby do kontaktu: dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka, prof. nadzw. w Instytucie Kardiologii, adres mailowy: k.biernacka@ikard.pl
 • Opiekun Koła Naukowego: dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka, prof. nadzw. w Narodowym Instytucie Kardiologii.
 • Członkiem Koła Naukowego może być każdy student 3-6 roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, I i II Wydziału Lekarskiego.
 • Zarząd Koła Naukowego składa się z Przewodniczącego Koła, Sekretarza i jednego członka Zarządu.
 • Przewodniczący Koła, Sekretarz i jeden członek Zarządu są wybierani na pierwszym posiedzeniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła. Przewodniczącego lub inną osobę Zarządu Koła można odwołać na posiedzeniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.
 • Przewodniczący:
  • ustala terminy posiedzeń Koła, co najmniej jeden raz w miesiącu, w uzgodnieniu z Opiekunem Koła
  • przewodniczy posiedzeniom Koła
  • przewodniczy Zarządowi Koła.
 • Zarząd Koła podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności i funkcjonowania Koła. Uchwały są podejmowane przez Zarząd Koła większością głosów.
 • Koło może zostać rozwiązane przez jego członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.
 • Członkostwo w Kole wygasa na skutek wystąpienia z Koła.
 • Zadania Koła:
  • Prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu zaburzeń rytmu serca i wad wrodzonych serca
  • Praca naukowa w /w zakresie

20 studentów IV, V, VI roku I i II Wydziału Lekarskiego WUM