Dział Planowania i Administracji Nauki

Dział Planowania i Administracji Nauki

Kontakt

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Sekretariat

Specjalista

Agnieszka Kuryłek

Specjalista

Anna Kwiecińska

Zadania działu

  • Obsługa administracyjna Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii
  • Obsługa administracyjna Terenowej Komisji Bioetycznej
  • Obsługa administracyjna Komisji ds. Nauki Rady Naukowej
  • Koordynacja procedur związanych z przeprowadzaniem czynności w przewodach doktorskich postępowaniach habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora
  • Przygotowywanie planów i sprawozdawczości z działalności naukowej Narodowej Instytutu Kardiologii
  • Przygotowywanie wniosków o finansowanie działalności statutowej
  • Prowadzenie ewidencji wyjazdów/szkoleń pracowników NIK
  • Wsparcie pracowników NIK w zakresie procedury ochrony danych osobowych w badaniach naukowych