Granty Inne

Przydatność mobilnej aplikacji "Dla serca" w kontroli czynników ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego

Numer wewnętrzny projektu: IC.9/I/22
Nazwa programu /konkursu: Grant ADAMED
Źródło finansowania: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Kierownik projektu: dr n. med. Piotr Duchnowski
Finansowanie: 75 000,00 zł
Okres realizacji: 2022-2024

Badanie obserwacyjne – Amyloidoza ATTR

Numer wewnętrzny projektu: 1C.6/V/20
Nazwa programu / konkursu: Grant 2018 ASPIRE ATTR for Junior Investigators
Źródło finansowania: PFIZER
Kierownik projektu: dr n. med. Monika Gawor
Finansowanie: 180 000,00 zł
Okres realizacji: 2020-2024

Warszawskie badanie stanu zdrowia ludności (WAW-KARD)

Grant finansowany z budżetu NIK, współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Kierownik projektu: Dr hab. n. med. Grażyna Broda, prof. nadzw. IK