Podyplomowe szkolenia

Zakończenie projektu pt. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”

Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”. Projekt realizowany był w okresie 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

W latach 2019-2023 do udziału w projekcie zakwalifikowano 981 lekarzy (598 kobiet oraz 383 mężczyzn), którzy podnieśli kompetencje i kwalifikacje w zakresie procedur wysokospecjalistycznych wykorzystując zaawansowane techniki symulacji medycznej.

Uczestnicy projektu mieli możliwość zarejestrowania się na sześć kursów

  • TEE poziom podstawowy
  • TEE poziom zaawansowany
  • Kurs POC
  • Kursy inwazyjne – Koronarografia
  • Kursy inwazyjne – Angioplastyka
  • Kursy inwazyjne – Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
  • Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem
Całkowity budżet projektu : 8 411 311,50 zł
Dofinansowanie: 8 158 991,38 zł
Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 r. - grudzień 2023 r.