Interwencyjne leczenie nadciśnienia tętniczego

Zaproszenie do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol, który od stycznia 2015 roku jest realizowany w Klinice Nadciśnienia Tętniczego wspólnie z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Zabiegi denerwacji nerek w Narodowym Instytucie Kardiologii

W Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie został powołany specjalny zespół do interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego: HIT (Hypertension Interventional Team). W skład zespołu wchodzą specjaliści hypertensjolodzy i kardiolodzy interwencyjni, a także specjaliści diagnostyki obrazowej.

Kliniczna charakterystyka pacjentów z opornym nadciśnieniem- praca opublikowana w Journal of Human Hypertension w 2013 r.

Ostatnio na łamach czasopisma Journal of Human Hypertension ukazała się publikacja zespołu z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego pod tytułem Clinical characteristics of patients with resistant hypertension: the RESIST-POL study.

Postępy w badaniach nad zabiegowym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego

Odkąd w 2010 roku zakończono serię pilotażowych badań Simplicity HTN- 1 nad leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego za pomocą denerwacji tętnic nerkowych obserwujemy znaczący wzrost liczby publikacji w tej dziedzinie.

Wpływ denerwacji nerek na wysokość ciśnienia tętniczego i kliniczny przebieg obturacyjnego bezdechu podczas snu u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym - GRANT MNiSzW

W Klinice Nadciśnienia Tętniczego we współpracy z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w ramach Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany jest projekt badawczy pt.Wpływ denerwacji nerek na wysokość ciśnienia tętniczego i kliniczny przebieg obturacyjnego bezdechu podczas snu u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym.