Chirurgiczne metody leczenia

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej

Narodowy Instytut Kardiologii oferuje pełny zakres chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej. Nasze wieloletnie doświadczenie, połączone z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kardiochirurgicznych uczyniło z operacji wieńcowych procedury bezpieczne, obarczone minimalną ilością powikłań oraz śmiertelnością.

Rewaskularyzacji mięśnia sercowego można dokonać wykorzystując pomosty tętnicze lub żylne. Począwszy od pierwszych operacji wieńcowych aż po dzień dzisiejszy jednym z podstawowych materiałów używanych do pomostowania jest żyła odpiszczelowa (SV). Strategią preferowaną w naszej klinice jest, zgodnie z ogólnoświatową tendencją, rewaskularyzacja tętnicza. Najczęściej stosowanym pomostem jest obecnie lewa tętnica piersiowa wewnętrzna (LIMA).W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpowszechniła się metoda rewaskularyzacji w oparciu o tętnicę promieniową (RA), pobieraną z przedramienia pacjenta. Priorytetem w naszej klinice jest stosowanie pełnej tętniczej rewaskularyzacji. Jest ona możliwa dzięki wykorzystaniu tętnic piersiowych i tętnicy promieniowej. Powstają w ten sposób tzw. systemy zaopatrujące w krew, określane jako T lub Y-grafty, charakteryzujące się długą przeżywalnością i wysoką skutecznością.

Operacje wieńcowe przez wiele lat przeprowadzano wyłącznie z wykorzystaniem aparatu do krążenia pozaustrojowego, który umożliwia zatrzymanie serca i wykonanie wszystkich zespoleń na nieruchomym sercu (tzw. on pump CABG) . Postęp, jaki dokonał się głównie w sferze urządzeń wykorzystywanych w kardiochirurgii, umożliwił wykonywanie bypassów bez konieczności zatrzymywania serca, co jest niezwykle korzystne dla pacjenta. Operacje wieńcowe na bijącym sercu (tzw. off pump CABG albo OPCAB) zaliczane są do mało inwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych, obarczonych minimalną ilością powikłań. W naszej klinice dominującą część pomostowania aortalno-wieńcowego stanowią właśnie zabiegi typu off-pump.