Niewydolność serca

Przyczyny, objawy i leczenie niewydolności serca

Niewydolność serca jest to stan, w którym serce nie jest zdolne dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmów i powoduje zmniejszenie wydolności wysiłkowej. Najczęściej wynika to z uszkodzenia mięśnia serca lub jego zastawek. Objawy niewydolności serca wynikają z niedostatecznej podaży tlenu do narządów. W trakcie rozwoju niewydolności serca dochodzi do gromadzenia płynów w organizmie, powiększenia jam serca oraz niekorzystnych zmian w układzie hormonalnym.

Przyczyny:

 • choroba niedokrwienna serca (zawał serca)
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadużywanie alkoholu
 • pierwotne choroby serca (kardiomiopatie)
 • zapalenia mięśnia sercowego
 • wady zastawek serca
 • zaburzenia rytmu serca

Objawy:

 • osłabienie, łatwe męczenie się nawet przy niewielkim wysiłku
 • duszność występująca przy wysiłku, w spoczynku lub w nocy
 • obrzęki, powiększenie obwodu brzucha i przybór masy ciała związane z zatrzymaniem płynów w organizmie
 • suchy kaszel, niekiedy połączony z odpluwaniem rdzawo podbarwionej plwociny
 • wyniszczenie i utrata masy ciała (w zaawansowanej niewydolności)

Powikłania:

 • zakrzepy i zatory
 • zaburzenia rytmu serca (mogą być przyczyną jak i skutkiem niewydolności serca)
 • niewydolność nerek

Leczenie niewydolności serca także trzeba zacząć - jeśli to możliwe - od usunięcia lub korygowania jej przyczyny. Zwalczenie objawów natomiast wymaga odpowiedniej kuracji farmokologicznej.

Leki działające objawowo to diuretyki, czyli leki moczopędne, usuwające z organizmu nadmiar wody, likwidujące obrzęki i odciążające serce, dzięki zmniejszeniu objętości krwi, którą serce musi przepompować. Inną grupą leków odciążających są tzw. wazodilatatory, rozszerzające średnie i drobne tętnice i zmniejszające opór tętniczy dla lewej komory (lewa komora łatwiej pompuje krew do szerokiego łożyska naczyniowego przez aortę, w której ciśnienie obniża się przy leczeniu lekami tego typu). Przykładem leków obniżających opór obwodowy tętnic i odciążających serce są inhibitory konwertazy angiotensyny lub inhibitory receptora angiotensynowego.Do innych podstawowych leków w niewydolności serca zaliczamy leki blokujące receptory adrenergiczne, inhibitory aldosteronu.

W skrajnych przypadkach ciężkiej niewydolności krążenia, nie poddającej się farmakoterapii, ratunkiem dla chorego jest transplantacja serca.