Programy UE

Prospective randomized multicenter study comparing immediate multivessel revascularization by PCI versus culprit lesion PCI with staged non-culprit lesion revascularization in patients with acute myocardial infraction complicated by cardiogenic shock

Grant w ramach 7.Programu Ramowego UE (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Badanie CULPRIT SHOCK jest badaniem realizowanym w ramach grantu europejskiego (FP7 HEALTH-2013-INNOVATION-1). Koordynatorem projektu jest Prof. Holger Thiele z Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) Lübeck.

Celem badania jest porównanie strategii udrożnienia tętnicy pozawałowej vs wielonaczyniowej przezskórnej rewaskularyzacji, u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego powikłanego wstrząsem kardiogennym. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania jest 30 dniowa śmiertelność i/lub ciężka niewydolność nerek, wymagająca terapii nerkozastępczej.