Programy UE

Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies

Grant w ramach 7.Programu Ramowego UE (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1)
Kierownik projektu: Dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK

Projekt DISCHARGE - Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies, nowy projekt realizowany w ramach 7 Ramowego Programu UE. W roku 2015 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy dostał dołączony do wykonawców grantu i podpisał stosowne umowy. Ośrodkiem koordynującym jest Uniwersytet Charite w Berlinie (prof. M. Dewey). W ramach projektu pacjenci będą randomizowani do dwóch grup: 1. Wstępna diagnostyka przy pomocy tomografii komputerowej, lub 2. Wstępna diagnostyka przy pomocy koronarografii. Analizowane będą różnice w rzeczywistej przydatności klinicznej (wraz z analizą koszto-efektywności) dwóch istniejących technologii. W projekcie bierze udział około 30 dużych ośrodków kardiologicznych w Europie.