Programy krajowe

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii Konkurs MZ w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Numer wewnętrzny projektu: 1C.3/V/18
Nazwa programu /konkursu:  Konkurs MZ w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Finansowanie: 11 000 000,00 zł
Okres realizacji: 2018-2022

Cele projektu

Poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych. Uczestnicy oferowanego szkolenia mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy kursów wykracza poza standardowy program specjalizacji. Szkolenia są przeznaczone dla lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów, lekarzy odbywających specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarzy specjalistów zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych. Projekt realizowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.