Programy krajowe

ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC

Numer wewnętrzny projektu: 1C.8/V/21
Nazwa programu /konkursu:  Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (OPI-PIB)
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Okres realizacji: 2021-2023

Cele projektu:

Stworzenie unikatowej Platformy MOSAIC umożliwiającej zastosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia nowatorskich badań integrujących wielowymiarowe dane biomedyczne i kliniczne dla uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej. Projekt MOSAIC realizowany jest przez konsorcjum ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (lider projektu), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (afiliowane przy ICHB PAN), Politechnika Poznańska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy.