Granty Inne

Warszawskie badanie stanu zdrowia ludności (WAW-KARD)

Grant finansowany z budżetu NIK, współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Kierownik projektu: Dr hab. n. med. Grażyna Broda, prof. nadzw. IK

Cel projektu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badanie stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Warszawy pod kątem zagrożenia chorobami układu krążenia.
Badanie przeprowadził zespół naukowo-badawczy Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Stolicy.