Granty Inne

Przydatność mobilnej aplikacji "Dla serca" w kontroli czynników ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego

Numer wewnętrzny projektu: IC.9/I/22
Nazwa programu /konkursu: Grant ADAMED
Źródło finansowania: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Kierownik projektu: dr n. med. Piotr Duchnowski
Finansowanie: 75 000,00 zł
Okres realizacji: 2022-2024

Cele projektu

Opracowanie pionierskiej aplikacji Dla serca umożliwiającej codzienny zdalny kontakt pacjenta z prowadzącym lekarzem kardiologiem oraz monitorowanie czynników ryzyka a także stosowanie się do zaleceń lekarskich przez pacjenta.