Granty Inne

Ocena wybranych parametrów monitorowania holterowskiego – średni dobowy odstęp QTc, ładunek wydłużonego QTc – w diagnostyce oraz rokowaniu wrodzonego zespołu wydłużonego odstępu QTc

Numer wewnętrzny projektu: 1C.7/V/21
Nazwa programu /konkursu: Grant SENiT PTK
Źródło finansowania: Gran naukowy SENiT PTK
Kierownik projektu: lek. Urszula Skrzypczyńska-Banasik
Finansowanie: 60 000,00 zł
Okres realizacji: 2021-2024

Cele projektu

Sprawdzenie hipotezy, czy parametry uzyskane z 24-godzinnej rejestracji ekg metodą Holtera mogą ułatwić diagnozę LQTS, przewidzieć nosicielstwo patogennej mutacji, wykryć poszczególne podtypy zespołu, a także przewidzieć niekorzystny przebieg kliniczny.