Granty NCBiR

Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED
Kierownik projektu: Dr n. med. Ewa Piotrowicz

Opis projektu

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum składające się z 6 instytucji w tym 5 klinicznych ośrodków badawczych : Instytut Kardiologii w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Partnera przemysłowego PRO PLUS Sp. z o.o. Ośrodkiem koordynującym jest Centrum Telekardiologii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Projekt TELEREH-HF jest randomizowanym, wieloośrodkowym, prospektywnym badaniem klinicznym realizowanym w latach 2015-2018 w grupie 850 pacjentów z niewydolnością serca.

Projekt umożliwi powszechne zastosowanie strategii wczesnej, wtórnej prewencji w populacji chorych z niewydolnością serca. Zostanie to osiągnięte dzięki wykorzystaniu:

  • Nowej koncepcji „from hospital to home”
  • Nowej technologii - telemedycyna
  • Nowej metodyki realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej