Granty NCBiR

Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów In silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej

Kierownik projektu: Dr n.med. Cezary Kępka i dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. nadzw. IK

W ramach projektu realizowane będą badania nad transformacją informacji anatomicznych pochodzących z badań wielorzędowej tomografii komputerowej na czynnościową ocenę istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych, u pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych. Obecnie pacjenci z tzw. "granicznymi" zwężeniami wymagają wykonywania dodatkowych badań diagnostycznych mających na celu ocenę stopnia zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego. Wyniki projektu mogą mieć istotny wpływ na nowoczesną diagnostykę kardiologiczną, poprzez uniknięcie wykonywania dodatkowych badań obrazowych.

Partnerami Instytutu są Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma BTM Mazovia. Jednym z istotnych czynników wpływających na ocenę projektu była potencjalna możliwość komercjalizacji wyników.