Granty MNiSzW

Rola komórek macierzystych serca w regeneracji mięśnia sercowego podczas terapii z użyciem systemu do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca.

Grant w programie MNiSW pn. „Diamentowy Grant”
Kierownik projektu:
Dr Piotr Gajewski, prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

Cel projektu

Celem projektu jest analiza wpływu komórek macierzystych serca na regenerację mięśnia sercowego podczas terapii z użyciem ECMO. Analizowana będzie obecność, liczebność i rozmieszczenie komórek macierzystych w mięśniu serca.

Badanie przeprowadzone będzie na 40 pacjentach, u których wykonana była operacja kardiochirurgiczna, a następnie, z powodu wstrząsu kardiogennego, konieczne było zastosowanie mechanicznego wspomagania krążenia typu ECMO. Podczas wszczepienia urządzenia pobrane zostaną wycinki do badania histopatologicznego celem oceny aktywności komórek macierzystych. Grupę kontrolną będą stanowili chorzy, u których w przeszłości pobrane były wycinki do badania histopatologicznego bez operacji kardiochirurgicznej i wystąpienia wstrząsu kardiogennego. Z punktu widzenia klinicznego oceniana będzie perfuzja i kurczliwość serca przy pomocy badań obrazowych SPECT i echokardiografii w aspekcie regeneracji.

Leczenie schyłkowej niewydolności serca przy pomocy ECMO ma istotne znaczenie jeśli frakcja wyrzutowa wzrośnie o 20%, wówczas może być podjęta próba wyszczepienia. Udowodnienie znaczącej roli komórek macierzystych serca w poprawieniu jego funkcjonowania - regeneracji, odgrywałoby dużą rolę w planowaniu leczenia chorych ze skrajną niewydolnością serca.