Granty MNiSzW

Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej patofizjologii i leczeniu chorób nadnerczy dofinansowana ze środków MEiN w ramach programu „Doskonała nauka” - wsparcie konferencji naukowych"

Numer wewnętrzny projektu: 1C.10/I/22
Nazwa programu /konkursu: “Doskonała Nauka”
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: prof. dr hab. n med. Aleksander Prejbisz
Finansowanie: 317 000 000,00
Okres realizacji: 2022

Cel projektu

Celem planowanej trzydniowej konferencji – European Meeting on Adrenal Tumours – Joint 1st Annual Harmonisation and 21st ENS@T meeting - jest upowszechnianie wyników najnowszych badan naukowych z zakresu chorób nadnerczy. W konferencji uczestniczyć będzie ponad 200 naukowców z większości krajów Europy oraz Polski. Prezentowane podczas konferencji wyniki badań naukowych i technicznych dotyczą szerokiego zakresu genetyki, biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii, medycyny, farmacji i informatyki na najwyższym światowym poziomie. Ponadto konferencja stanowi unikalną możliwość nawiązywania wielośrodkowych, międzynarodowych współprac badawczych, których wynikiem są badania publikowane w najlepszych pismach branżowych.