Konferencje

XXVI Sympozjum Instytutu Kardiologii

9 listopada 2019 r. odbyło się XXVI Sympozjum Instytutu Kardiologii: „Nowości w diagnostyce i terapii, nowe wytyczne, nowe technologie w kardiologii i kardiochirurgii”.

Sympozjum zaszczycił swoją obecnością Minister Zdrowia - Prof. Łukasz Szumowski. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu, Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. inst. Wśród zaproszonych gości byli znakomici eksperci z czołowych ośrodków kardiologicznych z całej Polski.

Pierwsza sesja poświęcona była nadkomorowym zaburzeniom rytmu serca. Przewodniczyli jej: Prof. Łukasz Szumowski, Dr hab. n. med. Maria Bilińska, prof. inst. oraz Prof. Mariusz Pytkowski.

Sesji dotyczącej zatorowości płucnej przewodniczyli: Prof. Piotr Pruszczyk, Prof. Marcin Demkow oraz Prof. Piotr Hoffman.

Trzecia sesja dotyczyła nowych wytycznych w stabilnej chorobie wieńcowej. Przewodniczyli jej: Prof. Grzegorz Opolski, Prof. Witold Rużyłło oraz Prof. Adam Witkowski.

Sesji poświęconej hiperlipidemiom i innym czynnikom ryzyka w świetle nowych wytycznych przewodniczyli: Prof. Piotr Jankowski, Prof. Wojciech Drygas oraz Prof. Ryszard Piotrowicz.

Sesji dotyczącej leczenia przeciwkrzepliwego przewodniczyli: Prof. Marek Kuch, Prof. Rafał Dąbrowski oraz Prof. Tomasz Zieliński.

W Sesji Konsultantów Krajowych i Konsultantów Wojewódzkich omówiono możliwości wykonywania w polskich warunkach jednodniowych zabiegów angioplastyki wieńcowej, propozycje diagnostyki dla osób amatorsko uprawiających sport oraz problematykę transplantacji wielonarządowych. Sesji przewodniczyli: Prof. Andrzej Januszewicz, Prof. Jacek Różański, Prof. Hanna Szwed oraz Prof. Mariusz Kuśmierczyk.

Sympozjum Instytutu Kardiologii poprzedzone było o część warsztatową, podczas której dyskutowano o kardioendokrynologii oraz o optymalnych sposobach zapobiegania zawałom serca.

Wszystkim słuchaczom, wykładowcom oraz pracownikom Instytutu Kardiologii serdecznie dziękujemy za kolejne udane spotkanie.