Konferencje

Konferencja Naukowa „Wdrożenie HB-HTA w Polsce uwarunkowania, cele, doświadczenia międzynarodowe"

28.02.2020 r w Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świerdowskiej 43 odbędzie się Konferencja Naukowa „wdrożenie HB-HTA w Polsce uwarunkowania, cele, doświadczenia międzynarodowe".

Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach Projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w konsorcjum z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Program Konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem: http://hbhta.pl/konferencja-naukowa/

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.