Konferencje

Konferencja „Cardiac & vascular diseases: present and future”

W dniach 14-15 czerwca 2019 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Cardiac & vascular diseases: present and future” zorganizowana pod patronatem Instytutu Kardiologii w Warszawie. Wybitni wykładowcy z Europy i Polski poruszyli szereg interesujących zagadnień obejmujących nowe kierunki badań w kardiologii.

Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli prof. Andrzej Januszewicz i prof. Aleksander Prejbisz. Wykład specjalny wygłosił Redaktor Naczelny „European Heart Journal” profesor Thomas Lűscher.

Oddzielną sesję, której przewodniczył prof. A. Witkowski poświęcono wybranym aspektom choroby wieńcowej. Wykłady wygłosili prof. A. Witkowski, dr hab. Jacek Kądziela, dr hab. Krzysztof Kukuła i dr hab. Maksymilian Opolski. Odrębną sesję, której przewodniczył prof. P. Hoffman poświęcono chorobom układu sercowo-naczyniowego w ciąży.

Każdą sesję otwierał interesujący przypadek kliniczny. Przypadki zostały przygotowane przez przedstawicieli Instytutu Kardiologii: dr Ewę Warchoł-Celińską, dr hab. Piotra Dobrowolskiego, dr hab. Jacka Kądzielę i Prof. Aleksandra Prejbisza, a także przez studentki Studiów Doktoranckich Katarzyna Kowalczyk i Paulina Talarowska.