Konferencje

2nd International Symposium on Fibromuscular Dysplasia & Related Vascular Diseases

W dniach 5 – 6. listopada 2019 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbyło się 2nd International Symposium on Fibromuscular Dysplasia Related Vascular Diseases.

Sympozjum zorganizowane zostało przez trzy Ośrodki medyczne: Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie (prof. Andrzej Januszewicz, prof. Aleksander Prejbisz), Cardiology Department, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Universite Catholique de Louvain w Brukseli, Belgii (prof. Alexandre Persu) oraz University Hospitals Harrington Heart ; Vascular Institute, Department of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland w Stanach Zjednoczonych (prof. Heather Gornik).

Zorganizowanie Sympozjum było możliwe dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat nad Sympozjum objęło także European Society of Hypertension, które w aktywny sposób przyczynia się do szerzenia wiedzy i rozwoju badań dotyczących dysplazji włóknisto-mięśniowej.

W spotkaniu wzięło udział 54 wykładowców z USA, Kanady i 11 krajów Europy, reprezentujących wybitne ośrodki medyczne prowadzące badania doświadczalne i kliniczne w dziedzinie dysplazji włóknisto-mięśniowej [FMD] oraz innych chorób tętnic o odmiennej etiologii, ale podobnym obrazie morfologicznym i klinicznym.

W trakcie sympozjum przedstawiono nie tylko najnowszy stan wiedzy dotyczący między innymi realizowanych rejestrów i klinicznych programów chorych z FMD, ale podsumowano również znajdujące się w toku międzynarodowe badania molekularne i genetyczne nad omawianą chorobą.

Odrębną sesję poświęcono nowo poznawanej i wyodrębnionej w kardiologii jednostce chorobowej określanej jako samoistne rozwarstwienie naczyń wieńcowych (SCAD - spontaneous coronary dissection), a która u wysokiego odsetka przypadków może współistnieć z FMD w różnych obszarach układu naczyniowego.