Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej

Czym jest program i do kogo jest kierowany?

Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej ma na celu ocenę organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.

W ramach pilotażu testowane i oceniane są zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne. Dodatkowo efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości.

Program skierowany jest do pacjentów powyżej 18. roku życia, którzy między innymi posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne w kierunku nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego lub niewydolności serca lub nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wady zastawkowe serca. Zgodnie z przyjętymi założeniami pilotażu w celu przyspieszenia diagnostyki i leczenia osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni trafiają do specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodkach specjalistycznych.

Okres realizacji projektu: 2021 – 2024

Korzyści dla pacjentów

Osoby uczestniczące w programie mogą liczyć na:

 • opiekę koordynatora leczenia
 • krótszy czas oczekiwania na wizytę w poradni kardiologicznej
 • szybszy dostęp do badań diagnostycznych i leczenia zgodnego z najnowszymi standardami
 • ciągłość leczenia w ośrodkach współpracujących w sieci kardiologicznej
 • dostęp do infolinii kardiologicznej.

Zasięg programu

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej obecnie realizowany jest w siedmiu województwach:

 • mazowieckim,
 • dolnośląskim,
 • łódzkim,
 • małopolskim,
 • pomorskim,
 • śląskim,
 • wielkopolskim.
Mapka przedstawiająca Polskę, z zaznaczonymi siedmioma województwami

Kto może kierować do programu?

Pacjentów na kwalifikację do programu pilotażowego mogą kierować nie tylko lekarze, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, ale również poradnie kardiologiczne lub oddziały o profilu kardiologicznym lub oddziały o profilu chorób wewnętrznych. Ośrodki uczestniczące w programie muszą zawrzeć porozumienie o współpracy z regionalnym ośrodkiem koordynującym. Rolę ośrodka koordynującego program, na szczeblu krajowym i regionalnym, dla województwa mazowieckiego, pełni Narodowy Instytut Kardiologii.

Krajowy Ośrodek Koordynujący

Krajowym Ośrodkiem Koordynującym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Regionalne Ośrodki Koordynujące dla poszczególnych województw:

Regionalne Ośrodki Koordynujące dla poszczególnych województw
WojewództwoOśrodek Koordynujący
dolnośląskie Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
łódzkie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
małopolskie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
mazowieckie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
pomorskie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
śląskie Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
wielkopolskie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Więcej informacji na stronie siec.ikard.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą̨ w ramach sieci kardiologicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 23).