Konsultant Krajowy ds. kardiologii
Zdjęcie Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Przewodniczący Rady ds. kardiologii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia