Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zakres zadań Zespołu

  • konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną;
  • prowadzenie kontroli wewnętrznej, a następnie przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli Dyrektorowi Instytutu i Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  • opracowywanie, wprowadzanie i kontrola realizacji i skuteczności procedur i instrukcji w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  • szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.