Zakład Radiologii

Zakład Radiologii

Kierownik

Prof. n. med. Ilona Michałowska

Zastępca Kierownika

Dr Paweł Kwiatek

Struktura organizacyjna

Działalność kliniczna

Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego wykonuje pełne badań ze szczególnym uwzględnieniem badań układu sercowo-naczyniowego. Badania wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych w IK oraz diagnozowanych ambulatoryjnie. Pacjenci diagnozowani są w ramach kontraktu z NFZ.

Pracownia Radiologii Ogólnej oraz Tomografii Komputerowej wykonują badania całodobowo jedynie dla pacjentów szpitalnych.

Działalność naukowa

Lekarze pracujący w Zakładzie Radiologii są autorami rozdziałów w monografii „Diagnostyka obrazowa. Serce i duże naczynia” wydanej przez PZWL w 2014 roku. Lekarze pracujący w Zakładzie Radiologii prowadzą wykłady w czasie kursów z diagnostyki obrazowej organizowanych przez CMKP i Instytut Kardiologii.