Zakład Anestezjologii

Zakład Anestezjologii

Kierownik

Dr n. med. Ewa Sitkowska - Rysiak

Zastępca Kierownika

Dr n. med. Sławomir Banaś

Koordynator

Dr n. med. Andrzej Kurowski

Działalność naukowo-badawcza

 • Wdrażanie i opracowywanie nowych metod w kardioanestezji i intensywnej terapii.
 • Ocena i monitorowanie nowych metod mechanicznego wspomagania serca.
 • Ocena wyników leczenia niewydolności serca przy zastosowaniu urządzeń do mechanicznego wspomagania serca (sztucznych komór PolVad i wspomagania lewokomorowego HeartWEAR).
 • Ocena czynników ryzyka u chorych z niewydolnością serca leczonych transplantacją serca.
 • Optymalizacja, monitorowanie i znieczulenia przy implantacji przezkoniuszkowych i przezskórnych zastawek aortalnych TAVI.
 • Optymalizacja okołooperacyjnego u chorych z Przewlekłym Zakrzepowo-Zatorowym Nadciśnieniu Płucnym leczonych Endarterectomią tętnic płucnych.

Działalność usługowa

 • Zabezpieczenie anestezjologiczne stanowisk zabiegowych IK (4 sale operacyjne, pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii, pracownia elektrofizjologii, CT, MR).
 • Leczenie okołooperacyjne i intensywna terapia po zabiegach kardiochirurgicznych.
 • Udział w leczeniu stanów zagrażających życiu na terenie Instytutu.
 • Leczenie chorych na mechanicznym wspomaganiu serca.
 • Monitorowanie zakażeń u chorych kardiochirurgicznych we współpracy z Zakładem Mikrobiologii i Komitetem Kontroli Zakażeń Zakładowych.

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie dydaktyki podyplomowej lekarzy własnych i z zewnątrz w ramach szkolenia kursowego i indywidualnego. Szkolenie anestezjologów w zakresie kardioanestezji w ramach stażu specjalizacyjnego.