Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Choroby Wieńcowej

Działalność kliniczna

Podstawowym celem działalności pracowni jest nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej, w tym głównie ocena naczyń wieńcowych przy pomocy tomografii komputerowej (tzw. nieinwazyjna koronarografia). Dodatkowym celem jest stworzenie warunków dla wykorzystania danych obrazowych w działalności badawczo-rozwojowej.

W zakresie działalności klinicznej:

  • odpowiedzialność za kwalifikację do badań tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, przy uwzględnieniu obowiązujących zaleceń oraz wskazań wynikających z realizowanych zadań badawczo-rozwojowych,
  • wykonywanie badań tomografii komputerowej tętnic wieńcowych u pacjentów hospitalizowanych w Instytucie oraz diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym,
  • udział w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego postępowania diagnostycznego: zaplanowanie dalszej diagnostyki inwazyjnej i nieinwazyjnej,
  • wybór komplementarnej metody diagnostycznej (testy obciążeniowe, IVUS/FFR, rezonans magnetyczny), kwalifikacja do optymalnej metody rewaskularyzacji dyskutowanie i prezentacja danych obrazowych kardiochirurgom i kardiologom interwencyjnym,
  • konsultacje badań wykonanych poza Instytutem u pacjentów diagnozowanych lub leczonych w IK.