Zespół Poradni Specjalistycznych

Zespół Poradni Specjalistycznych

Zastępca Koordynatora

Dr Ryszard Mielniczuk

Ważna informacja dla Pacjentów

Szanowni Pacjenci,

Chcielibyśmy poinformować, że od 05.07.2024r. chcąc się dodzwonić do Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. Niemodlińskiej 33 należy wybrać nowy numer telefonu 22 343 48 88.

Jednocześnie informujemy że dotychczasowe numery do Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. Niemodlińskiej 33: 22 815 28 36 oraz 22 613 05 68 zostaną wyłączone również z dniem 05.07.2024r. ze stosownym komunikatem aby kontaktować się na numer 22 343 48 88.

Działalność kliniczna

  • Zespół Poradni Specjalistycznych świadczy usługi z zakresu porad kardiologicznych oraz pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rocznie udzielamy ponad 25 tysięcy porad.
  • Udzielamy porad chorym z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami lipidowymi, z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy chorych z wadami serca, niewydolnością serca oraz po operacjach kardiochirurgicznych.
  • W ramach świadczonych usług oprócz porad kardiologicznych Zespół Poradni Specjalistycznych prowadzi edukację pacjentów w zakresie prewencji wtórnej choroby wieńcowej, dietetyki, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego.
  • Pacjenci pozostający pod opieką Zespołu Poradni Specjalistycznych mają możliwość rozszerzonej specjalistycznej diagnostyki w oparciu o bazę diagnostyczną Narodowego Instytutu Kardiologii, w razie potrzeby mogą być kierowani do Klinik Instytutu.

Działalność naukowa

Pracownicy Poradni prowadzą badania naukowe i kliniczne w zakresie prewencji wtórnej, ambulatoryjnej rehabilitacji ruchowej, leczenia przeciwzakrzepowego, genotypu pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.