Samodzielna Poradnia Lipidowa

Samodzielna Poradnia Lipidowa

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Dobrowolski

W Samodzielnej Poradni Lipidowej prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentami:

  • z trudnościami w terapii zaburzeń lipidowych (po nieskutecznych próbach leczenia lub nieosiągających wartości docelowych) oraz towarzyszącym wysokim lub bardzo wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym.
  • z podejrzeniem lub rozpoznaniem hipercholesterolemii rodzinnej (LDL >190mg/dl, TCH>320mg/dl).
  • wysokim stężeniem lipoproteiny a - Lp(a) - >50mg/dl.
  • z ciężką hipertriglicerydemią

Wykonujemy badania laboratoryjne (lipidogram z oznaczanym LDL, lipoproteina a), współpracujemy z Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku (badania genetyczne), dysponujemy badaniami diagnostycznymi wykonywanymi w Narodowym Instytucie Kardiologii (badanie echokardiograficzne, tomografia tętnic wieńcowych), kierujemy pacjentów do dalszej diagnostyki i leczenia w Klinikach i Oddziałach Narodowego Instytutu Kardiologii.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami lipidowymi prowadzimy leczenie inhibitorami PCSK-9 (w tym program NFZ B101) oraz zabiegi aferezy.

Termin wizyty pierwszorazowej ustalany jest na podstawie e-skierowania do Poradni Kardiologicznej, które może być przesłane drogą elektroniczną. W celu udzielenia konsultacji konieczna jest dokumentacja dotycząca oznaczeń lipidogramu oraz przebiegu leczenia (stosowane leki i ich dawki). Podczas wizyty pierwszorazowej podejmowana jest decyzja o konieczności dalszej opieki w Samodzielnej Poradni Lipidowej lub skierowania pacjenta do Poradni Kardiologicznej w miejscu zamieszkania/lekarza POZ.