Punkt Przyjęć i Oddział Diagnostyki Stanów Nagłych

Oddział Diagnostyki Stanów Nagłych

W Oddziale Diagnostyki Stanów Nagłych, we współpracy z  pracowniami i oddziałami/klinikami NIKARD, realizowane są świadczenia zdrowotne u pacjentów z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, takimi jak: 

  • choroba wieńcowa,
  • wady serca, 
  •  zaburzenia rytmu serca,
  • niewydolność krążenia,

kierowanych przez lekarzy do diagnostyki lub leczenia wymagającego hospitalizacji. Oddział dysponuje 9 łóżkami wyposażonymi w system monitoringu czynności życiowych.

Pacjenci, w zależności od stanu klinicznego, przyjmowani są w trybie pilnym lub planowym do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych z pełnego zakresu oferowanego przez nowoczesną kardiologię (m.in. echokardiografia, koronarografia, tomografia, rezonans, leczenie interwencyjne choroby wieńcowej i wad serca, elektroterapia). 

Wśród działań terapeutycznych świadczonych w oddziale znajdują się m.in. zabiegi kardiowersji  elektrycznej, również takie, które muszą być poprzedzone echokardiografią przezprzełykową.

W założeniu oddział dedykowany jest krótkim, nie dłuższym niż 72h hospitalizacjom, w czasie których podjęte działania mają wyjaśnić podstawowy problem i wdrożyć stosowne leczenie, którego skutki pozwolą wypisać pacjenta do domu lub w sytuacji potrzeby dalszych działań kontynuować proces diagnostyczno-terapeutyczny w innych jednostkach Instytutu.

Punkt przyjęć

Przyjęcia pacjentów do Klinik/Oddziałów Narodowego Instytutu Kardiologii zgłaszających się w celu hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia.

Pacjent zgłasza się do Punktu Przyjęć Narodowego Instytutu Kardiologii w wyznaczonym wcześniej terminie i godzinach, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty
  • dokumentację medyczną
  • wszystkie leki, które aktualnie przyjmuje
  • rzeczy osobiste na pobyt szpitalny