Oddział Kardiomiopatii

Oddział Kardiomiopatii

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski

Zastępca Kierownika

Dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz

Działalność kliniczna

 • Diagnostyka zarówno nieinwazyjna (przy pomocy echokardiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego serca, i diagnostyki radioizotopowej z zastosowaniem SPECT-CT) jak też inwazyjna z biopsją m. sercowego oraz leczenie chorych kierowanych z podejrzeniem kardiomiopatii przerostowej, rozstrzeniowej i restrykcyjnej oraz zapalenia m. sercowego.
 • Kwalifikacja chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i przerostową do profilaktycznej implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD).
 • Kwalifikacja chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową do terapii resynchronizującej (CRT-D).
 • Kwalifikacja chorych z kardiomiopatią przerostową do zabiegowej redukcji gradientu (miektomia, ablacja alkoholowa).
 • Diagnostyka i leczenie zaawansowanej niewydolności serca, zwłaszcza w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej oraz kwalifikacja chorych do transplantacji serca.
 • Diagnostyka i leczenie kardiomiopatii amyloidozowej, w tym kompleksowa nieinwazyjna diagnostyka amyloidozy transtyretynowej (ATTR) z scyntygrafią z Tc-99m-DPD i badaniem mutacji genu TTR, oraz inwazyjna z biopsją narządową i oceną wskazań do jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby.

Działalność naukowa

 • Optymalizacja metod rozpoznawania amyloidozy AL i opieki kardiologicznej nad chorymi kierowanymi do leczenia hematologicznego.
 • Badania kliniczno-genetyczne amyloidozy ATTR i charakterystyka kliniczna typowych dla polskiej populacji mutacji genu TTR.
 • Diagnostyka genetyczna i kliniczna rodzin z kardiomiopatią przerostową. Znaczenie kliniczne wybranych biomarkerów włóknienia mięśnia sercowego w kardiomiopatii przerostowej.
 • Kliniczne i prognostyczne znaczenie beleczkowania prawej komory u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową.
 • Analiza odkształceń miokardium komór i przedsionków w przewidywaniu rozsianego włóknienia u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową (badanie rezonansowe).
 • Przydatność rezonansu magnetycznego w diagnostyce etiologii niewydolności serca.
 • Udział w Europejskim Rejestrze Kardiomiopatii Prowadzenie krajowego rejestru amyloidozy ATTR.