Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Zastępca Kierownika

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Struktura organizacyjna kliniki

  • Oddział kliniczny
  • Poradnia przykliniczna
  • Pracownia Ergospirometrii i Hemodynamiki Wysiłkowej
  • Pracownia Przepływów Naczyniowych

Działalność kliniczna

  • Diagnostyka i leczenie chorych z zaawansowaną niewydolnością serca wstępnie kwalifikowanych do przeszczepu serca
  • Opieka na chorymi po przeszczepie serca
  • Badania czynnościowe, w tym ergospirometryczne i spirometryczne
  • Inwazyjne badania hemodynamiczne krążenia płucnego wraz z próbami farmakologicznymiodwracalności nadciśnienia płucnego
  • Badania USG przepływów naczyniowych w układzie tętniczym, ze szczególnym uwzględnieniem tętnic szyjnych.
Pamiętaj !
Badania wykonywane są wyłącznie dla chorych hospitalizowanych w Instytucie Kardiologii.
wykrzyknik

Informacja dla lekarza kierującego do kliniki

Dokumentację pacjentów z ciężką niewydolnością serca wstępnie rozważanych jako kandydaci do przeszczepu serca należy kierować do sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii listownie lub mailem.

Wymagane dokumenty

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie jednego z zamieszczonych poniżej formularzy i przesłanie go wraz z pełną dokumentacją na adres Sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii (KNSiT).

Dane z formularza umożliwią sprawniejszą ocenę pilności przyjęcia do Kliniki oraz zaplanowania niezbędnych badań i stanowią podstawę włączenia pacjenta do listy oczekujących na przyjęcie do kliniki.

Skierowanie do Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii bez ankiety kwalifikacyjnej nie stanowi podstawy do włączenia pacjenta do kolejki oczekujących na przyjęcie do kliniki.

Informacja dla lekarza z Instytutu Kardiologii wypełniającego Ankietę kwalifikacji do OHT

Wypełnioną Ankietę kwalifikacji do OHT, oraz pozostałą dokumentację pacjenta proszę przedstawić na Posiedzeniu Transplantacyjnym, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pacjenta do Pani Grażyny Jerzak-Wodzyńskiej - Pielęgniarki Koordynującej ds. Transplantologii, tel. 22 343 43 95 lub kom. 694 413 727

Posiedzenia Transplantacyjne odbywają się systematycznie raz w miesiącu w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii - o termin posiedzeń proszę dowiadywać się u Pielęgniarki Koordynującej ds. Transplantologii.