Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Zastępca Kierownika

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak

Struktura organizacyjna kliniki

 • Oddział kliniczny
 • Poradnia przykliniczna
 • Pracownia Hemodynamiki

Działalność kliniczna

 • Leczenie interwencyjne ostrego zawału serca
 • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 • Leczenie wrodzonych i nabytych wad serca
 • Zabiegi angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych

Działalność naukowa

 • Kardiologia interwencyjna
  • leczenie interwencyjne ostrego zawału serca przy pomocy pierwotnej angioplastyki,
  • czynniki ryzyka i rokowanie w ostrym zawale serca,
  • leczenie nawrotu zwężenia w stencie,
  • leczenie przy pomocy angiogenezy,
  • leczenie interwencyjne i obserwacje odległe u chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami serca,
  • leczenie miażdżycy tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych,
  • leczenie opornego nadciśnienia tętniczego przy pomocy denerwacji nerkowej,
  • zabiegi angioplastyki przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych przy użyciu okularów
  • rozszerzonej rzeczywistości,
  • planowanie zabiegów angioplastyki wieńcowej przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej.
 • Choroba wieńcowa
  • czynniki ryzyka choroby wieńcowej,
  • ocena morfologii zmiany miażdżycowej odpowiedzialnej za ostry zespół wieńcowy.
 • Kardiomiopatie
  • diagnostyka i leczenie zapalenia mięśnia sercowego,
  • diagnostyka kardiomiopatii swoistych,
  • ocena fenotypu kardiomiopatii rozstrzeniowej,
  • profil neurohormonalny chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową,
  • rola ICD w profilaktyce pierwotnej prewencji nagłego zgonu u chorych z kardiomiopatią
  • przerostową,
  • niefarmakologiczne leczenie zawężania drogi odpływu lewej komory u chorych z kardiomiopatią
  • przerostową.