Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca

Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca

Kierownik

Prof. dr. hab. n. med. Marcin Demkow

Zastępca Kierownika

Dr hab. n. med. Zofia Dzielińska, prof.inst

Struktura organizacyjna kliniki

 • Oddział kliniczny
 • Poradnia przykliniczna
 • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Choroby Wieńcowej

Działalność kliniczna

 • Profilaktyka, diagnostyka hemodynamiczna i leczenie inwazyjne choroby wieńcowej
 • Diagnostyka i leczenie wybranych wad serca (wrodzonych i nabytych)

Działalność naukowa

 • Ocena wartości diagnostycznej indeksu zwapnień tętnic wieńcowych w przewidywaniu istotnych zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych i obwodowych.
 • Ocena możliwości rewaskularyzacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych przy zastosowaniu tomografii komputerowej.
 • Wykorzystanie nowych metod diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (IVUS, OCT).
 • Ocena inwazyjna rezerwy wieńcowej (FFR).
 • Ocena perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu wielorzędowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
 • Obrazowanie tętnic wieńcowych i blaszek miażdżycowych (tomografia komputerowa i IVUS)
 • Ocena perfuzji mięśnia serca z zastosowaniem blood oxygen level-dependent functional MR (BOLD fMR)imaging u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
 • Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca - ustalenie stopnia zagrożenia i sposobu postępowania.
 • Patogeneza choroby wieńcowej.
 • Ocena nowych opcji terapeutycznych w leczeniu wielonaczyniowej i zaawansowanej chorobie wieńcowej.Wykorzystanie nowych metod nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej, w tym wielorzędowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
 • Przezskórna komisurotomia mitralna metodą Inoue.
 • Diagnostyka wrodzonych wad serca z zastosowaniem nowoczesnych technik obrazowania (rezonans magnetyczny) u pacjentów kwalifikowanych do leczenia inwazyjnego i u pacjentów po operacjach wad serca.
 • Leczenie interwencyjne wad wrodzonych i nabytych serca (w tym przezcewnikowe wszczepianie zastawek serca).
 • Nieoperacyjne zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i naczyniowych.
 • Nieoperacyjne, przezcewnikowe zamykanie uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych.
 • Wady wrodzone serca u dorosłych - opracowanie standardów postępowania
 • Diagnostyka późnych powikłań i kwalifikacja do zabiegów interwencyjnych (kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, niefarmakologiczne leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia) chorych po różnych zabiegach naprawczyc złożonych wrodzonych wad serca
 • Ocena czynnościowa pacjentów po operacji serca jednokomorowego metodą Fontana - funkcja komory systemowej i płuc.

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w ocenie dyssynchronii mechanicznej u pacjentów z niewydolnością serca kwalifikowanych do terapii resynchronizującej.