Klinika Chirurgii Naczyniowej

Struktura organizacyjna kliniki

  • Oddział kliniczny
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Pracownia radiologii zabiegowej