Pracownia Elektrokardiologii

Działalność kliniczna:

 • spoczynkowe EKG dla pacjentów ambulatoryjnych
 • długotrwałe (24h-7dni) monitorowanie EKG
 • analiza badań Holterowskich dla ośrodków zewnętrznych
 • badania Event Holter
 • badania poligraficzne (diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu)

Działalność naukowa:

 • współpraca naukowa z Klinikami Instytutu Kardiologii
 • współpraca naukowa z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej

Najważniejsze osiągnięcia:

 • inicjatywa, koordynacja i redakcja "Zaleceń co do stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych" - wersja pierwotna i poprawiona
 • współpraca i współredakcja zaleceń "Długotrwałe monitoworanie EKG"
 • współpraca w powstaniu zaleceń co do wykonywania badań wysiłkowych w kardiologii
 • wprowadzenie metod dynamiki nieliniowej do analizy zmienności rytmu serca i repolaryzacji
 • wprowadzenie poligrafii do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu u pacjentów z arytmiami serca

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1982 - F. Walczak - Odznaka "Zasłużony dla służby zdrowia"
 • 1990- R. Kępski - Druga Nagroda Naukowa Zarządu Głównego PTK.
 • 1997 – M. Bilińska - Nagroda im. Aurelii Baczko na najlepszą pracę doktorska obronioną w latach 1995-1997 w dziedzinie medycyny klinicznej niezabiegowej.
 • 2001 - E. Koźluk - Nagroda im. Aurelii Baczko na najlepszą pracę doktorska obronioną w latach 1998-2000 w dziedzinie nauk klinicznych zabiegowych.
 • 2004 - II Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację - Ł. Szumowski, P. Sanders, F. Walczak, M. Hocini, M. Jais, R. Kępski, E. Szufladowicz, P. Urbanek, P. Derejko, R. Bodalski, M. Haissaquerre, " Mapping and ablation of polymorphic ventricular tachycardia after myocardial infarction. JACC, 2004; 44: 1700-1706.
 • 2005 - A. Przybylski - Nagroda im. Aurelii Baczko za najwybitniejszą pracę doktorską z dziedziny medycyny klinicznej niezabiegowej, obronioną w latach 2003-2005. 2009 - F. Walczak- Laureat medalu " Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie" 2009
 • 2009 - A. Przybylski - II nagroda Dyrektora Instytutu Kardiologii a pracę poglądową/kazuistyczną o najwyższym IF. Unsuccessful left ventricular lead implantation in two first-degree relatives. Is the coronary venous anatomy similar in both cases? Przybylski A., Oręziak A, Kwiatek P, Michałowska I, Hasiec A, Szufladowicz E. Europace.
 • 2009; 11(12): 1718-1720. 2009 - P. Derejko - III Nagroda Dyrektora Instytutu Kardiologii za publikację Clinical validation and comparison of alternative methods for evaluation of entrainment mapping. Derejko P, Szumowski LJ, Sanders P, Dimitri H, Kuklik P, Przybylski A, Urbanek P, Szufladowicz E, Bodalski R, Sacher F, Haissaguerre M, Walczak F J Cardiovasc Electrophysiol. 2009; 20 (7).
 • 2010 - Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla doc. dr hab. n. med. Łukasza Szumowskiego za oryginalny dorobek naukowy i nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe w dziedzinie Kardiologii klinicznej.
 • 2013 - M. Orczykowski - I Nagroda Dyrektora Instytutu Kardiologii za publikację oryginalna z najwyższym impact factor: Ventricular fibrillation risk factors in over one thousand patients with accessory pathways. Orczykowski M, Walczak F, Derejko P, Bodalski R, Urbanek P, Zakrzewska-Koperska J, Przybylski A, Kępski R, Jedynak Z, Maryniak A, Miszczak-Knecht M, Bieganowska K, Szufladowicz E, Biederman A, Bilińska M, Szumowski L. Int J Cardiol. 2013 Jul 31;167(2):525-30. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.01.076.
 • 2017 - Robert Bodalski, Maciej Sterliński – srebrny krzyż zasługi, - Piotr Urbanek – brązowy krzyż zasługi Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski – redaktor naczelny „Heart beat Journal”