Karta ryzyka score

10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności od płci, wieku, ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów (wg ESC 2003).

Instrukcja stosowania karty:

Proszę o znalezienie tabeli właściwej dla płci, palenia tytoniu i wieku, a następnie - w jej obrębie - kratkę, która najbardziej odpowiada ciśnieniu tętniczemu skurczowemu i poziomowi cholesterolu. W kratce podano ryzyko sercowo-naczyniowe zgonu w ciągu kolejnych 10 lat wyrażone w procentach
Ryzyko - 5% określa się jako duże

Osoby z chorobą sercowo-naczyniową, a także chorzy z cukrzycą mają duże ryzyko sercowo-naczyniowe niezależnie od obecności innych czynników ryzyka.

Ryzyko może być wyższe:

  • u osób zbliżających się do kolejnej kategorii wiekowej,
  • z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej
  • z niskim poziomem cholesterolu HDL, hypertrójglicerydemią, upośledzoną tolerancją glukozy
  • u osób otyłych i prowadzących siedzący tryb życia

U osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym - 5% i objawami choroby sercowo-naczyniowej, powinno się dążyć do:

obniżenia poziomu cholesterolu LDL <2.6mmol/l, a całkowitego cholesterolu <4.5mmol/l
obniżenia ciśnienia tętniczego <140/90mmHg (u osób chorych na cukrzycę <130/80mmHg)
zmniejszenia masy ciała o - 10% ( w razie nadwagi lub otyłości)

Piśmiennictwo:
1. Conroy RM, Pyorala K., Fitzgerald A.P. i wsp.: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003.

Oblicz swoje ryzyko sercowo-naczyniowe online dzięki Heartscore – innowacyjna usługa Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w wersji polskiej Escardio a także na stronie internetowowej - Polskie Forum Profilaktyki