Non omnis moriar

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Dr hab. n. med. Mariusza Jasika

Specjalisty chorób wewnętrznych, diabetologii i farmakologii klinicznej.
Konsultanta Diabetologa Narodowego Instytutu Kardiologii.
Pracownika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, wybitny lekarz, naukowiec z oddaniem kształcący pokolenia lekarzy.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab.med. Marka Sznajdermana

Specjalisty chorób wewnętrznych, diabetologii i farmakologii klinicznej.
Konsultanta Diabetologa Narodowego Instytutu Kardiologii.
Pracownika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, wybitny lekarz, naukowiec z oddaniem kształcący pokolenia lekarzy.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Dr n. med. Mariana Miśkiewicza

Lekarz - specjalista chirurg.
Organizator ochrony zdrowia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w rządzie premiera Jana Olszewskiego w latach 1991 - 1992 r.
Współtwórca Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie - Aninie.
Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Organizacyjnych Instytutu Kardiologii w latach 1980 - 2001 r.
Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Kardiologii Warszawie.
Prezes Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa.

Odznaczony w 1997 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, wielce zasłużony dla polskiej medycyny lekarz i organizator ochrony zdrowia.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Wandy Rydlewskiej - Sadowskiej

Polska kardiologia poniosła ogromną stratę.

Szlachetny, uczciwy Człowiek, wybitny lekarz, wychowawca, organizator i naukowiec.
Pionier polskiej echokardiografii i elektrokardiografii.
Wieloletni Kierownik Kliniki Szybkiej Diagnostyki i Zakładu Diagnostyki Nieinwazyjnej.

W naszej pamięci pozostanie jako wielki autorytet moralny, wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy, oddany pacjentom lekarz.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:

Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Zygmunta Sadowskiego

Wspaniały i szlachetny człowiek, wybitny lekarz, naukowiec i organizator.

Wieloletni Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego i kierownik II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu.
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.
Współtwórca i koordynator Narodowego Programu Ochrony Serca Ministerstwa Zdrowia.

W naszej pamięci pozostanie jako autorytet moralny, wspaniały
nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń kardiologów, oddany pacjentom lekarz.
Polska kardiologia poniosła ogromną stratę.

Dyrektor - Tomasz Hryniewiecki, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Prof. Stefanii Lidii Chojnowskiej

Naszej wieloletnia koleżanka, wspaniały Człowiek, znakomity lekarza-kardiolog i naukowiec, nauczyciel wielu pokoleń adeptów medycyny.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.
Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Koleżanki i Koledzy z Instytutu Kardiologii w Warszawie.